An Miên Story 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐢𝐞̂𝐧

“𝐺𝑢̛̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̂𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑎𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉.”

  • Bạn là người nhai cơm ngon lành ngay cả khi bạn không thèm ăn trong một tuần dài.
  • Bạn là người không muốn mềm yếu với thế giới, nhưng vẫn thực hành lòng tốt.
  • Gửi đến bạn, người tiếp tục yêu thương và đặt trái tim của bạn lên tay áo cho những người bạn quan tâm.
  • Gửi đến bạn, người đã trao và thể hiện sự ấm áp dưới dạng những lời nói đẹp đẽ và những cái vỗ về.
  • Gửi đến bạn, người luôn ở bên người khác khi họ quá cô đơn.

Bạn là người luôn tiến về phía trước, chăm sóc bản thân ngay cả khi bạn cảm thấy không được yêu thương, tôi nghĩ bạn đã là một người dũng cảm. Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi. Đó là khả năng tiếp tục tiến lên ngay cả khi bạn sợ hãi.

Tôi biết có những thứ mà bạn chưa được chữa khỏi. Một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời tôi là học được rằng sự chữa lành không phải là điều xảy ra đột ngột. Nó phải có chủ ý. Cách bạn nhặt nhạnh những mảnh vỡ của bản thân, cách bạn làm mọi thứ để giữ nụ cười của mình, cách bạn đối xử với bản thân như một người quan trọng ngay cả khi người khác làm bạn thất vọng— tất cả đều rất cần thiết. Mọi thứ không thể sửa chữa được, tôi đã chấp nhận điều đó. Đối với tất cả những điều mà tôi không thể chấp nhận, sẽ luôn có vòng tay của những người thân yêu của tôi để bắt lấy. Điều quan trọng là có can đảm để ước mơ và chiến đấu vì nó.

Tôi hy vọng bạn không bao giờ quên bạn đã dũng cảm như thế nào, ngay cả khi bạn ở mức thấp nhất. Tôi hy vọng bạn có can đảm để tiếp tục, ngay cả khi nó khó khăn. Đặc biệt sau đó.

“Một ngày nào đó tất cả sẽ xứng đáng, tôi hứa!”

Cre: Rae Pathak, lời nhắc thứ sáu.

 AN MIÊN SPA – Hệ Thống Gội Đầu 100% thảo mộc

Booking: 0382 218 258 -0865 677 699

Web: anmienspa.vn

Trụ sở : Quận 1

HERBAL SHAMPOO | BODY MASSAGE | FACIAL CARE | HAIR CARE |