Càng bình thản thì cuộc sống càng vui vẻ, an nhiên!

Bình thản, khiến người ta giản đơn, giản đơn khiến người ta vui vẻ. Tâm thiện tự nhiên xinh đẹp, tâm thẳng tự nhiên chân thành. Sự trưởng thành của con người không phải ở chiều dài của thời gian, mà ở chiều sâu của tâm hồn, ở chỗ hiểu rõ lẽ được mất, biết được buông bỏ, hóa giải mâu thuẫn.

Hiểu được từ bỏ sẽ đạt đến vẻ đẹp của sự trưởng thành. Có những nỗi khổ tâm không nói hết được, không phải trong lòng vô cảm, mà là biết rằng dù nói hay không cũng đều như nhau. Những vết thương kia, không phải ta không để tâm, mà bởi ta đã biết cách chữa lành nó thế nào.

Càng bình thản thì cuộc sống càng vui vẻ, an nhiên!

(sưu tầm)