Câu chuyện buổi sáng

VƯỢT KHÓ

Trò : Con biết là ai cũng phải vượt qua những khó khăn, nhưng mỗi lần đối mặt con lại thấy chùn bước. Con nhìn thấy những người mạnh mẽ xung quanh con lại tự trách mình, tự ghét mình… vì sao không vượt qua ??? Sư phụ cho biết con phải làm gì với sự bất lực sâu thẳm trong chính bản thân mình ???

Sư phụ : Khó khăn giống như một ngọn núi cao… khi con vượt qua được thì phần thưởng con được nhận là :

1. Tầm nhìn rộng hơn
2. Thấy nhiều cảnh đẹp hơn
3. Cảm nhận được sự chiến thắng chính mình
4. Kể trong niềm tự hào
5. Hưởng sự tán thưởng và công nhận của người đời
6. Tôn trọng mình hơn và độc lập hơn
7. Nỗi sợ dần mất đi
8. Hiểu rõ hành trình vượt khó
9. Kinh nghiệm phong phú hơn

Còn khi con không vượt qua thì giống như người bị tụt xuống chân núi vậy… Sự thực khi không chịu vượt khó thì sinh ra rất nhiều các loại bệnh…

1. Bệnh tưởng
2. Bốc phét nhiều hơn
3. Sợ nhiều hơn
4. Bất lực
5. Tự trách bản thân
6. Tự thu mình lại và ngụy biện
7. Năng lực thật suy giảm
8. Vòng vo, nghĩ quẩn
9. Sống dựa dẫm

Ta tin VƯỢT KHÓ LÀ PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG nhất trên cuộc đời mà con cần hiểu thấu…

Trích: TRÂN QUÝ DUYÊN LÀNH