Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy nên đừng sống quá lặng lẽ.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy nên đừng sống quá lặng lẽ.

Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi mình muốn, yêu một người xứng đáng và sau cùng ở bên một người bao dung bạn đến suốt đời..