CÓ 3 THỨ QUÝ GIÁ NHẤT ĐỜI NGƯỜI

1. Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen.

2. Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng.

3. Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.

4. Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình.

5. Ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

6. Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ, gia đình và sức khỏe.

7. Ba thứ hỗ trợ thành công, đó chính là mục tiêu, phương pháp và cải tiến.

8. Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn hiền, đó chính là sự liêm chính, nhiệt tình và tương hỗ lẫn nhau.

9. Ba thứ cần phải nắm giữ thật tốt, đó chính là cơ hội, công việc và hôn nhân.

10. Ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó chính là biết đủ, giúp đỡ người khác và tự cảm nhận niềm vui từ hai yếu tố trước

Chúc các chị yêu của Miên luôn An Nhiên!