Còn không, năm năm, mười năm hay thậm chí hai mươi năm cũng chỉ là một con số.

“Sau này mình nhận ra một điều, thời gian chờ đợi chỉ đáng giá khi cả hai người vẫn hướng về nhau.
Còn không, năm năm, mười năm hay thậm chí hai mươi năm cũng chỉ là một con số.”

– dons
Artwork by Myeong-Minho