Mỗi người đều cần 1 trạm dừng!

Đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ, đợi đến khi xuân về hoa nở sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn chọn. Người xuất sắc sẽ gặp người xuất sắc hơn; bản thân giỏi thì mới gặp được người khác giỏi. Cuộc đời của bạn như thế nào, có quan hệ rất nhiều với những người quanh bạn.

  • Ở cùng người tràn đầy ánh sáng, lòng bạn sẽ không bao giờ tăm tối;
  • Ở cùng người có chí tiến thủ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc hậu;
  • Ở cùng người hào phóng, bạn cũng sẽ không nhỏ nhen;
  • Ở cùng người sáng suốt, khi gặp chuyện bạn sẽ không cảm thấy hoang mang.

Bạn là người thế nào thì sẽ gặp người thế đó.

Đời người quý giá, nhất định hãy biến mình trở nên xuất sắc, và đi cùng người xuất sắc.
(sưu tầm)