Nhiều người mơ ước giàu sang. An Miên mơ ước bình an mỗi ngày