SỰ TỬ TẾ

Sự tử tế của một người còn hấp dẫn hơn cả nhan sắc. Một đứa trẻ mà từ bé đã biết cúi xuống đặt một đồng xu cho người ăn xin, thì khi lớn lên cũng sẽ không thể trở thành người quá xấu xa.
Sự tử tế được sinh ra từ trái tim của đứa trẻ từ khi còn đỏ hỏn, sẽ nung nấu thành khí chất của một con người, đồng thời ăn sâu vào trong dung mạo của người đó. Cho dù sao này có già đi thế nào, sẽ vẫn cao quý và đẹp đẽ.