Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

??? ??? ???…. ??̀? ???̂? ??̛́? ??̂̀? ??́? ??̀?? ?̛???

Nhà ?? ???̂? xin thông báo lịch làm việc Tết Nguyên đán 2023

??̣?? ????̉ ??̂́?:

An Miên làm việc hết ngày 18/01/2023 (nhằm ngày 27 âm lịch)

??̣?? ??̛̉ ??̛̉?:

An Miên mở cửa làm việc bình thường từ ngày 29/01/2023 (nhằm ngày 8 âm lịch)

?? ???̂? xin kính chúc quý khách hàng một năm 2023 ?? ????? ???̣?? ??̛?̛̣?? – ??̣? ??̛̣ ???̛ ?́ – ???̆? ??̛̣ ???̛ ??̛