Thông báo: Về quy định nhận khách của An Miên Spa

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH NHẬN KHÁCH

An Miên Spa chỉ nhận khách Nữ hoặc Nam đi chung với Nữ.

Khách Nam:

Phụ thu 50.000 vnđ với các dịch vụ Massage Foot, Vai Gáy

Khách Nữ:

Phụ thu 50.000 vnđ với Tóc Nối