Trưởng thành

“Có một vài người, một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ cả đời.

Không còn liên lạc, cũng không ai làm phiền đến cuộc sống của ai, đến cả đôi lời hỏi thăm nhau cũng không nói được.

Trưởng thành chính là như vậy, không ngừng gặp gỡ, cũng không ngừng chia ly.

Mãi về sau tôi mới biết được, lỡ chuyến xe này, có thể chờ chuyến xe khác.

Nhưng nếu bạn bỏ qua sự chân thành, thì tôi dám cá rằng cả đời này bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.”