xế chiều xuân

“Có một nơi thật quá đỗi mến yêu
Càng gần tết càng có nhiều nhung nhớ
Dù ở đâu cũng nặng tình duyên nợ
Bởi nghĩa tình đọng mãi ở trong ta.
Có một nơi thật đầm ấm thiết tha
Và mong lắm để rồi mà đoàn tụ
Có mẹ cha có anh em đông đủ
Có xóm làng tình nghĩa cũ không phai”