Tâm tĩnh tự khắc lòng AN YÊN

An yên không nằm ở khí trời, cũng không nằm ở hoàn cảnh của mỗi chúng ta trong sáng nay. An yên đến từ tâm hồn. Một trái tim bình lặng trước sóng gió. Một trái tim vẫn biết yêu thương, vẫn biết cảm thông nhưng đã biết lặng im trước thời cuộc. Không phải im lặng là ẩn nhẫn hay chịu đựng. Mà im lặng ở đây chính là cái bình yên sâu bên trong tâm thức của chúng ta, cái bình yên của hiểu biết và thương yêu. Cho dù chuyện có là gì, đều là duyên nhân quả. Thế sự có thế nào, đều có cách giải quyết. Vậy nên có gì phải lo lắng, có gì phải sầu khổ. Cuộc đời này huyễn hoá, ngày hôm nay thế này, mai lại thế khác. Như trò chơi cút bắt, tạo sinh tử trầm luân. Để tâm vào thế cuộc mà giành giật thì thành dâu bể. Để tâm tự tại mà rong chơi giữa vô thường thì gọi là bình an. Vậy nên, nếu có chọn, hãy chọn bình an..

  • AN MIÊN